ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักเรียนพิการทางการได้ยิน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

วันที่ลงข่าว: 10/03/21

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักเรียนพิการทางการได้ยิน จากโรงเรียนเฉพาะความพิการ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา “โครงการนักเรียนโรงเรียนเฉพาะความพิการ” รายละเอียดดังนี้ 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก 

 เปิดรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 20 คน 

หมายเหตุ จำเป็นต้องมีผลคะแนน O-NET ทุกกลุ่มวิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 15 คะแนน 

สามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่  

https://rs.mahidol.ac.th/thai/student/tcas-2020.php...

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.- 21 เม.ย. 2564 

ทางเว็บไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th

สอบถามได้ที่

FB: วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล หลักสูตรป.ตรี การศึกษาของคนหูหนวก

E-mail: rs.deafed@gmail.com

ที่มาของข่าว เพจเด็กพิการเรียนไหนดี https://www.facebook.com/LearnNaiDee/posts/1170588320040775
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก