ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นักเรียนที่ความบกพร่องทางการได้ยินอยากเรียนต่อ "สายอาชีพ" สมัครเลย เทคนิคบางแสนรับเพิ่มอีก 10 คนเท่านั้น

วันที่ลงข่าว: 04/03/21

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ประกาศรับสมัครนักเรียนพิการทางการได้ยิน (หูตึงและหูหนวก) เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งวุฒิม.6 และ ปวช.

.

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 

หมายเหตุ: ฟรีค่าหอพักและค่าลงทะเบียน

.

ศึกษารายละเอียดและเอกสารการสมัครทั้งหมดได้ที่ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2730456940602579&id=10...

.

กรอกข้อมูลการสมัครที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc9.../viewform

.

สอบถาม 

 โทร: 084-649-0234, 038-386-360

Facebook: Dss Bstc

 .

ที่มาของข่าว เพจเด็กพิการเรียนไหนดี
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก