ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รมช.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มเปราะบาง เยี่ยมชมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อคนไทยมีงานทำ

วันที่ลงข่าว: 25/02/21

            วันที่ 24 ก.พ.64 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ) โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ โดย ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า จากนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด 3 ประการ คือ “สร้าง-ยก-ให้ รวมไทยสร้างชาติ” นั้น กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้ดำเนินการภารกิจเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้แรงงานทุกกลุ่มมีทักษะ มีอาชีพ เพื่อให้ในระยะยาวของแรงงานและครอบครัวสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤตการณ์ มีอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืน มีความเข้มแข็ง เป็นแรงงานคุณภาพ และมีความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้แรงงานทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้มีโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ เพื่อเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้อย่างยั่งยืน

            ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมนวัตกรรมผลงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี (สพร. 2 สุพรรณบุรี) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของคนพิการหนองหญ้าไทร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี พร้อมทั้งติดตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. แปรรูปผลิตภัณฑ์แห้ว ณ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์แห้ว ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก