ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พก. ปันสุข มอบแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้สมาคมคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 22/02/21

          นางสาวสราญภัทร  อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะผู้บริหาร พก. นำแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยซึ่งได้รับมอบจากภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย ส่งมอบให้กับสมาคมและองค์กรคนพิการ โดยมีนายชัยพร  ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานและที่ปรึกษาอาวุโสสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบ

          นอกจากนี้ พก. ได้จัดกิจกรรม พก. ปันสุข โดยได้จัดให้มี “ตู้ปันสุข และตู้รับทุกข์” เพื่อร่วมแบ่งปันสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคใส่ตู้ปันสุขเพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้นิยาม “หยิบไปแต่พอดี ถ้ามีให้แบ่งปัน” โดยให้บริการ ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ บ้านราชวิถี และ บริเวณด้านหน้าหน่วยงานในสังกัด พก. ทั่วประเทศ

ที่มาของข่าว https://www.banmuang.co.th/news/relation/223677
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก