ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสงขลาร่วมกับเหล่ากาชาด ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ภายใต้กิจกรรม “ ศุกร์ส่งสุข “ ในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

วันที่ลงข่าว: 22/02/21

            วันที่ 19 ก.พ.64) เวลา 15.00 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นำโดย นางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีม อสม. และส่วนราชการในพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พร้อมมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มและของใช้จำเป็น ณ พื้นที่อำเภอบางกล่ำ

            โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้หมู่ที่ 16 ตำบลท่าช้าง จำนวน 1 ราย เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ด้วยโรคสะเก็ดเงิน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง จำนวน 1 ราย และเดินทางเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพทำข่าตาแดง ในพื้นที่เดียวกัน จากนั้นเดินทางเยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ซึ่งพิการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โอกาสนี้ได้มอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้จำเป็น พร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจ ผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ภายใต้กิจกรรม   “ สงขลา ศุกร์ส่งสุข “ ด้วย

            นอกจากนี้ ผู้ป่วยและผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอบางกล่ำดังกล่าว ยังได้รับการสนับสนุนค่าวัสดุก่อสร้างในการสร้างบ้านหลังใหม่ โดยที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ และจะมีการประสานงบประมาณในการปรับปรุงบ้าน จาก พมจ. สงขลา เป็นเงิน จำนวน 50,000 บาท รวมถึงได้รับการดูแลด้านสุขภาพ และการดำรงชีพจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

            สำหรับกิจกรรม "สงขลา ศุกร์ส่งสุข" เป็นโครงการที่จังหวัดสงขลาและเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อมอบให้แก่สังคม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ที่กระจายในพื้นที่ต่าง ๆ          ของจังหวัดสงขลา ให้ได้รับการช่วยเหลือ และดูแลอย่างเหมาะสมในทุกวันศุกร์ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมศุกร์ส่งสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของท่าน ได้ในทุกวันศุกร์ ตามความเหมาะสมและตรงตามภารกิจของหน่วยงาน ร่วมสร้างสงขลาให้เป็นเมืองแห่งความสุขต่อไป 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก