ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายอำเภอศรีณรงค์ ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข และภาคประชาชน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพิการ ยากไร้ พร้อมประสานการช่วยเหลือ ดูแล ฟื้นฟูสุขภาพ และคุณภาพชีวิต

วันที่ลงข่าว: 22/02/21

          นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอศรีณรงค์ จิตอาสา 904 พร้อมด้วยนายสมรักษ์ ไหมทอง รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรวจ และภาคประชาชน ร่วมกันเดินทางนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ผ้าอ้อม และเงินสด จากภาคประชาชนที่บริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ลำบาก เข้าช่วยเหลือโดยมอบให้กับผู้ป่วย 4 ราย ประกอบด้วย

 

                    รายที่ 1 ป่วยเส้นเลือดสมองตีบ อัมพาตครึ่งซีกขวา ได้รับการช่วยเหลือเป็นเตียงสำหรับผู้ป่วยพิการ ที่รับมอบต่อมาจากภาคประชาชน และยังจำเป็นต้องใช้รถเข็นอีกคัน เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะได้ประสานการช่วยเหลืออีกครั้ง และฝ่ายสาธารณสุขจะประสานให้นักกายภาพบำบัด ช่วยติดตามดูแล ฟื้นฟู ต่อเนื่อง

 

                    รายที่ 2 ผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบ ขาอ่อนแรง ต้องใช้วอร์คเกอร์ช่วยพยุงเดิน ฝ่ายสาธารณสุขจะมอบหมายนักกายภาพบำบัดเข้าติดตามดูแล ฟื้นฟูต่อเนื่อง

 

                    รายที่ 3 ชายชรา วัย 74 ปี มีภูมิลำเนาที่อำเภอศีขรภูมิ ป่วยแขนขาอ่อนแรง เดินทรงตัวไม่ได้ สายตามองไม่เห็น เคยขอรับรองความพิการทางการเคลื่อนไหว แต่ยังไม่ได้รับการรับรอง ฝ่ายสาธารณสุขจะประสานโรงพยาบาล ตรวจรับรองยืนยัน ด้านการมองเห็นอีกครั้ง

 

                    และรายที่ 4 คุณตา ป่วยพิการขา จากโรคเบาหวาน และโรคไตเสื่อม ซึ่งชีวิตประจำวันต้องใช้ผ้าอ้อม ฝ่ายสาธารณสุขจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

 

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก