ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจารณา คำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

วันที่ลงข่าว: 22/02/21

            ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางพรนิภา มาสิลีรังสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม และอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม 

            วาระการประชุมเริ่มจากการรายงานผลการชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การรับรองรายชื่อประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรองประธานอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คนที่ 3   และการเพื่อพิจารณา คำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการ (รายบุคคล) ของคนพิการ จำนวน 3 ราย และผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 4 ราย รวม 7 ราย ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติพิจารณาอนุมัติทั้งหมด เป็นเงิน 340,000 บาท และพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีฉุกเฉินไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีคนค้ำประกัน วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ผ่อนชำระภายใน 2 ปี ของคนพิการจำนวน 4 ราย และผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 4 ราย รวม  8 ราย ทั้งนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดมีมติพิจารณาอนุมัติทั้งหมด เป็นเงิน 80,000 บาท

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก