ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เจ้าหน้าที่กลุ่มทะเบียนอำเภอเบตง ลงพื้นที่ถ่ายบัตรประชาชน ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และคนชราถึงบ้าน พร้อมเยี่ยมเยียน รับฟังปัญหาในการเดินทางมารับบริการที่อำเภอ เพื่อได้สิทธิ์โครงการเราชนะ

วันที่ลงข่าว: 17/02/21

        วันที่ 16 ก.พ.64) นางสาวบุศริน เถาวัลย์ ปลัดอำเภอเบตง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ นำเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ถ่ายบัตรประชาชนเคลื่อนที่ ถ่ายบัตรประชาชนบุคคลที่ไม่สะดวกในการเดินทางมารับบริการที่อำเภอ เช่น ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ ที่บ้านราโมง หมู่ 5 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากอำเภอเบตง

        นางสาวบุศริน เถาวัลย์ ปลัดอำเภอเบตง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ กล่าวว่า กรมการปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำบัตรประชาชน ของผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จึงมีนโยบายจัดทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าว โดยสามารถขอรับการบริการได้ในวันเวลาราชการ โดยวันนี้ได้ถ่ายบัตรประชาชน จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง สำหรับการลงพื้นที่นอกจากถ่ายบัตรประชาชนให้แล้ว ยังเป็นการออกมาเยี่ยมเยียนราษฎร และรับฟังปัญหาในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุขต่อไป

        นอกจากนี้การทำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดจะทำให้ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ที่มีจำนวนมากไม่ต้องเดินทางมาต่อคิว เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะที่ธนาคารกรุงไทย ที่ได้เปิดจุดให้บริการประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 15-25 กพ 64 ณ ธนาคารกรุงไทย โดยประชาชนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือของรัฐ สามารถนำบัตรประชาชนเพียงใบเดียวมาติดต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนได้ทันที ส่วนผู้ที่ไม่มีบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด สามารถติดต่อขอทำบัตรได้ ที่ว่าการอำเภอเบตง หรือสำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ 15-25 ก.พ.64 

        นางสาวบุศริน เถาวัลย์ กล่าวอีกว่า จากการลงพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอเบตงปัญหาที่พบคือระบบสัญญาณโทรศัพท์ที่จะลิงค์ดึงข้อมูลจากอำเภอในการตรวจสอบประวัติ และอีกอย่างคือปัญหาของผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ คือเขียนไม่ได้ อ่านไม่ออก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยังพบปัญหาอีกว่าในการสแกนรอยนิ้วมือนั้นก็เป็นปัญหาเช่นกันซึ่งบางคนรอยนิ้วมือมองแทบไม่เห็น เนื่องจากเป็นผู้ป่วยบ้าง ผู้พิการบ้าง และคนชรา แต่ก็ไม่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ได้ โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนำน้ำมะนาวมาขยี้ที่นิ้ว แช่ไว้สักพัก รอยนิ้วมือจะเห็นเด่นชัดขึ้นมาทันที ทำให้ปัญหาสแกนไม่เห็นรอยนิ้วมือหมดไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก