ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ลงพื้นที่ลงทะเบียนโครงการเราชนะ ให้ผู้ป่วยติดเตียง เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำกับผู้พิการเพื่อให้สามารถได้รับสิทธิ์

วันที่ลงข่าว: 17/02/21

        วันที่ 16 ก.พ.64) เวลา 14.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ ติระคมน์ คลังจังหวัดปทุมธานี คุณยงยุทธ มุณีจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตปทุมธานี นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี ทีมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ทีมสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ลงทะเบียนโครงการเราชนะให้ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำกับผู้พิการเพื่อให้สามารถได้รับสิทธิ์ ตามที่ทางกระทรวงการคลังได้ทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ธนาคารกรุงไทยสาขาในพื้นที่ และอาสาสมัครระดับหมู่บ้านทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้แก่ประชาชนกลุ่มนี้ โดยธนาคารจัดหน่วยเคลื่อนที่รับลงทะเบียนมากไปกว่านั้น กรณีผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ สามารถให้ผู้ดูแล หรือคนในครอบครัว ช่วยลงทะเบียนให้ในชื่อของผู้ป่วยนั้น ซึ่งข้อมูลคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จากฐานข้อมูลกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก