ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ครม. ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดย กกต. จะรายงานประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ลงข่าว: 03/02/21

          การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นการผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  จากทำเนียบรัฐบาลเช่นเคย โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน และมีวาระน่าสนใจคือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จะรายงานถึงการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2564  นับแต่ตั้งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ให้นายเทพไท เสนพงศ์ พ้นจากการเป็น  ส.ส.นครศรีธรรมราช

 

ขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอ แนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (Thailand AI Ethic( Guideline)

 

ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

 

กระทรวงคมนาคม รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการ กรณีการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ รวมถึงเตรียมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถ และ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่..) พ.ศ... (กำหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ)

 

สำนักงานอัยการสูงสุด ขอความเห็นชอบท่าทีของฝ่ายไทยต่อการเสนอขอภาคยานุวัติสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันละกัน ในเรื่องทางอาญาในภูมิภาคอาเซียนของสาธารณรัฐคาซัคสถานและสาธารณรัฐอินเดีย

 

ทั้งนี้ต้องจับตาว่ากระทรวงแรงงาน จะเสนอแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยให้ได้รับเงินเยียวยา 3,500 หรือ 4,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน หรือไม่

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก