ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อำเภอศรีณรงค์ ร่วมกับ ตำรวจ สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ร่วมซักซ้อมเข้ม การดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

วันที่ลงข่าว: 03/02/21

        นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอศรีณรงค์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.วันชัย พิศวง ผกก.สภ.ศรีณรงค์ นายสมรักษ์ ไหมทอง รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอ ผู้แทน ผอ.โรงพยาบาลศรีณรงค์ กำนันทุกตำบล นายก อบต.หรือ ผู้แทนทุกแห่ง ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ร่วมกันประชุมกำหนดวิธีการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจมาตรการถูกต้องตรงกัน ไม่ละเลยละเว้นต่อหน้าที่ตามกฎหมาย และสร้างความเข้าใจกับ ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูง ซึ่งต้องเข้ารับการกักกันตัว สังเกตอาการ ให้มีความเข้าใจ และ ให้ความร่วมมือกับทางราชการ โดยเฉพาะการดูแลให้กลุ่มเปราะบาง เข้ารับการกักกันตัว เช่น เด็ก ผู้พิการ ต้องดูแล เอาใจใส่เป็นพิเศษ ให้เกิดความสะดวกมากที่สุด

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก