ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เครือข่ายภาคประชาชน จ.แม่ฮ่องสอน เข้าเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ อ.เมือง เสริมการดำเนินงานของภาครัฐ

วันที่ลงข่าว: 01/02/21

          วันที่ 31 มกราคม 2564 เครือข่ายภาคประชาชนในนามสะพานบุญครู 1 นำโดยนายชาติชาย น้อยสกุล   รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเดินทางเข้าเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ นางละออ ไพศาล อายุ 59 ปี ชาวบ้านทบศอก ซึ่งป่วยเป็นโรงมะเร็งเต้านม โดยสะพานบุญครู 1 ได้มอบผ้าห่ม และอาหาร 

         จากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยม นายลูน ไม่ระบุนามสกุล อายุ 45 ปี ชาวบ้านห้วยขาน ซึ่งป่วยพิการติดเตียง อาศัยอยู่กับแม่วัย 68 ปี และไม่มีรายได้ จึงได้มอบอาหารไว้บริโภค ขณะเดียวกัน พบว่าในพื้นที่บ้านห้วยขาน มีผู้พิการ ผู้ยากไร้ และคนผู้สูงอายุอีกหลายคน สะพานบุญครู 1 จึงได้มอบอาหารแห้ง และไม้เท้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ก่อนจะเดินทางไปเข้าเยี่ยมตาวู่ ไม่ระบุนามสกุล อายุ 82 ปี ชาวบ้านหมอกจำแป่ ซึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพัง โดยได้มอบอาหารแห้งไว้ดำรงชีพ และคณะได้เดินทางไปมอบห้องน้ำให้นายแช ไม่ระบุนามสกุล ชาวบ้านห้วยเสื้อเฒ่า ซึ่งแต่เดิมห้องน้ำเก่าผุผังมาก สะพานบุญจึงได้ร่วมกันปรับปรุงให้ใหม่ เพื่อให้นายแช มีสุขลักษณะที่ดี นอกจากนี้ คณะได้ไปเยี่ยมตาแปะ ไม่ระบุนามสกุล อายุ 78 ปี ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้กำลังใจ

           โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของภาคประชาชน ที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในสังคม และผู้เปราะบาง เพื่อเป็นกำลังใจ พร้อมส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เสริมการดำเนินงานของภาครัฐ 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก