ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ราชบุรีส่งรถปันสุขช่วยกลุ่มเปราะบางในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ลงข่าว: 01/02/21

            วันที่่ 28 ม.ค.64  นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถโครงการโมบาย พม.ปันสุข สู่ชุมชน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีนำสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตไปช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีพ

            โดยรถโมบาย พม.ปันสุข สู่ชุมชน ในวันนี้ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช และอาหารสด ไปมอบให้ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ อ.เมืองราชบุรีเป็นที่แรก ก่อนจะกระจายออกไปช่วยเหลือตามชุมชนที่กำหนดของแต่ละอำเภอ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปรับเรื่องร้องทุกข์ ปัญหาและความต้องการในการดำรงชีพ เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจเพื่อสังคม หรือ CSR ในจังหวัดราชบุรีสนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือในครั้งนี้

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก