ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการ รถ Mobile ปันสุข สู่ชุมชน ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน

วันที่ลงข่าว: 01/02/21

            วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหัดสิงห์บุรี เป็นประธานปล่อยขบวนรถ พม.รถ Mobile ปันสุข สู่ชุมชน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นางเตือนใจ คงสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรม "พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม" โดยการจัดรถ Mobile จำนวน 3 คัน กระจายลงพื้นที่ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นำเครื่องอุปโภคที่จำเป็นลงพื้นที่ในชุมชนที่มีกลุ่มเปราะบางโดยมีระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ช่วงเช้าก็ได้ลงพื้นที่ อำเภอค่ายบางระจัน ตำบลท่าข้าม ตำบลหนองกระทุ่ม และตำบลโพทะเล บ้านหลังที่ 1 บ้านเลขที่ 21 ม.5 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี และบ้านหลังที่ 2 บ้านเลขที่ 14/2 ม.3 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 

            ทั้งนี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตระหนักถึงประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จึงได้ระดมทรัพยากรให้ความช่วยเหลือประชาชน กลุ่มเป้าหมายของ พม.คือ เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม ช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้คลี่คลายและช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ประชาชน จึงเพิ่มช่องทางรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ระดมทรัพยากรจากผู้มีจิตเมตตา จากภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก