ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยประสบภาวะยากลำบาก

วันที่ลงข่าว: 25/01/21

            นางวิภาดา ทิพญพงษ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางจีรนันท์ สุทพัฒน์แก้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เข้าเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือ นางสาวอัญชลี ธีระเสรีอมรกุล อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 61/1 2 หมู่ที่ 3 ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เป็นผู้ซึ่งประสบปัญหาภาวะความยากลำบาก เนื่องจากคุณแม่ทำงานเพียงลำพังและต้องดูแลลูกแฝดทั้ง 2 คนซึ่งป่วยเนื่องจากปอดติดเชื้อเรื้อรัง และต้องทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตัวมารดาเองประกอบอาชีพรับจ้างตัดยาง รายได้ไม่แน่นอน โดยในเบื้องต้นเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาล พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด

            ในเวลาต่อมาคณะเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 33/11 หมู่ที่ 1 ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เข้าเยี่ยมเด็กชายสมรักษ์ พัฒนสนิท ซึ่งเป็นผู้ป่วยมีภาวะไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้ต้องใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปตลอดเวลา โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 2,000 บาท และผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก จำนวน 2 ห่อ นอกจากนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังให้การช่วยเหลือเดือนละ 2,000 บาท และเงินสำหรับผู้พิการอีกเดือนละ 700 บาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

            โดยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงายังพูดคุยให้คำแนะนำการทำการภาพบำบัดเบื้องต้น และให้กำลังใจในการเข้ารับการรักษาตัวอย่างต่อเนื่องและถูกวิธี

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก