ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯ สระบุรี ออกเยี่ยมผู้ผ่านการอบรมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังและเยี่ยมผู้ป่วยผู้พิการถึงบ้าน

วันที่ลงข่าว: 25/01/21

            วันที่ 21 มกราคม 2564 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ปรับรูปแบบโครงการหน่วยบำรุงทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันปัญหาโควิด-19 โดยได้นำคณะออกเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จุดแรกได้เยี่ยมบ้านนายมงคล ยิ่งกว่าชาติ หมู่ 6 ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรม โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ซึ่งเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 และได้นำมาปฏิบัติจริงที่บ้าน ขณะนี้กำลังทำการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อจำหน่าย ควบคู่ไปกับการปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา โอกาสนี้ ประมงจังหวัดได้นำพันธุ์ปลามามอบเพิ่มเติม เหล่ากาชาดมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นขวัญกำลังใจด้วย

            จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง รายนางสมพร บุตรเณร หมู่ 4 ตำบลบ้านยาง เยี่ยมบ้านผู้พิการ นายบุญส่ง บรรพชิต หมู่ 6 ตำบลบ้านยาง เยี่ยมบ้านผู้พิการ นายมาลัย มีวงษ์ หมู่ 10 ตำบลบ้านยาง โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้มอบเงินช่วยเหลือ เหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ต่อจากนั้นเดินทางไปดูสถานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายบ้างยาง – บ้านหมาก ซึ่งจะเร่งดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน ต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก