ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดฉะเชิงเทรามอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ จำนวน 8 คัน เพื่อให้คนพิการได้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันโดยสะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันที่ลงข่าว: 25/01/21

            วันที่ 21 ม.ค. 64  ที่ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และนางสาวสิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมมอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 8 คัน พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค และผ้าอ้อมสำรับผู้ใหญ่ สนับสนุนโดยเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และข้าวสาร 10 กิโลกรัม จำนวน1 ถุง สนับสนุนโดยภาคเอกชน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้แก่พิการในพื้นที่ต่อไป ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว จำนวน 1 คัน  องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง จำนวน 2 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ จำนวน 1 คัน  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง จำนวน 1 คัน และเทศบาลตำบลเกาะขนุน จำนวน 1 คัน

            นางสาวสิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ เป็นค่ากายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ เป็นเงินจำนวน 56,000 บาท โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการจัดซื้อกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ รายการ รถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ จำนวน 8 คัน เพื่อส่งมอบให้คนพิการที่มีความพิการการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในการฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการและเพื่อให้คนพิการสามารถนำไปเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือตนเอง ในการประกอบกิจกรรมและการดำรงชีวิตประจำวันโยสะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก