ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดตาก ปีการศึกษา 2563

วันที่ลงข่าว: 18/12/20

        วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดตาก ปีการศึกษา 2563 ให้กับเด็กและเยาวชนผู้พิการจากครอบครัวยากจนและขาดโอกาสในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก เหล่ากาชาดจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองเด็กผู้พิการ และเด็กผู้พิการ เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้

        สืบเนื่องจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการที่มีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ในปีการศึกษา 2563  ได้ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในจังหวัดตาก จำนวน 122 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 610,000 บาท เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองรวมทั้งให้เด็กออทิสติก และเด็กพิการ ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด

        โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ได้นำเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย มามอบให้แก่ ผู้ปกครอง และเด็กพิการด้วย

 

 

 

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก