ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ส่งมอบรถยนต์พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ลงข่าว: 17/12/20

            วันที่ 16 ธ.ค.63 เวลา 14.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ส่งมอบรถยนต์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับ นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี และพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมด้วย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิ์วงศ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คณะสโมสรไลออนส์ คณะสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น

            คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีกับชาวเพชรบุรี และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับรถยนต์พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ท่านทรงมองเห็นถึงความยากลำบากในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กพิการ โดยเฉพาะการออกพื้นที่ไปดูแลเด็กพิการตามบ้านหรือในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อให้ครูและบุคลากร นำไปบำบัดฟื้นฟูช่วยเหลือเด็กพิการรุนแรงตามบ้าน ซึ่งน้อมเกล้าฯ ถวายโดย สโมสรไลออนส์ (องค์กรบำเพ็ญประโยชน์ระดับโลก) และมูลนิธิ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี และขอให้บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี นำรถยนต์พระราชทานคันนี้ พร้อมกับการใช้ความรู้ความสามารถของคุณครูที่มีอยู่ ช่วยกันพัฒนาเด็กพิการให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

            พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมชมนิทรรศการงานอาชีพ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และเป็นประธานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเยี่ยมชมรถยนต์พระราชทาน และตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมกายภาพบำบัดแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก