ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสุรินทร์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือ กรณีชาวบ้าน โทร. ร้อง 1300

วันที่ลงข่าว: 15/12/20

           นางสาวจันที สมนา ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า กรณีนางนกน้อย ทรงทอง ชาวบ้านตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง ประสบปัญหาและได้โทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือที่หมายเลข 1300 นั้น ตนพร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ลงเยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง และอธิบายบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือแล้ว

          ทราบว่านางนกน้อยฯ เคยได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนากรสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาโดยตลอดมาโดยตลอด ทั้งเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก (เนื่องจากมีบุตร 2 คน อยู่ในวัยเรียน บุตรสาวกำลังจะจบ ม.3 นางนกน้อยฯ มีความเครียดเกรงว่าบุตรจะไม่ได้ศึกษาต่อ จึงโทรแจ้ง 1300) เงินกู้คนพิการของบุตรชายที่เป็นออทิสติค และตัองรับยาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 20,000 บาท โดยขณะนั้นกู้มาเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ แต่ประสบภาวะขาดทุน และไม่ได้ส่งกู้ยืม พมจ. แต่อย่างใด เงินช่วยเหลือจากรัฐกรณีทำเกษตร จำนวน 15,000 บาท และบัตรสวัสดิการ จำนวน 2 คน ๆ ละ 300 บาท โดยสามีซึ่งผ่าตัดสมอง เป็นผู้หารายได้ด้วยการรับจ้างทั่วไป รายได้วันละ 300 บาท

          ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์ ได้อธิบายพร้อมแจ้งว่า หากบุตรจบ ม.3 ในอีก 4 เดือนนี้ จะส่งเข้ารับการศึษาต่อที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 ซึ่งเป็นโรงเรียนในรัชกาลที่ 9 ตั้งอยู่ ณ จังหวัดศรีสะเกษเป็นการช่วยต่อเนื่อง นางนกน้อยฯ มีความเข้าใจ และยินดีที่จะให้ลูกได้ศึกษาต่อ ซึ่งศูนย์คุ้มครองฯ และ อพม. จะติดตามแล้วรายงานให้ทราบอีกครั้ง

 

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก