ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้มอบรถเข็นวีลแชร์ เสริมพลังใจให้ผู้พิการในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

วันที่ลงข่าว: 15/12/20

        พันเอกนายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย พันโท สุวิทย์ มานะสมบูรณ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30, ปลัดอำเภอบันนังสตา, สถานีตำรวจภูธรบันนังสตา, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำหมู่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณ บ้าน กม. 26 นอก หมู่ที่ 1 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อมอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับ นายอิบรอน สุรพงษ์ ผู้พิการซึ่งได้รับผลกระทบจากการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

        สำหรับการมอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการในครั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ได้ตระหนักถึงความยากลำบากในการดำรงชีวิตของผู้พิการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ได้ลงพื้นที่เข้าพบปะ และสืบสภาพชุมชน เมื่อพบปัญหาจึงขอรับการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างภาพลักษณ์ รวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชน

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก