ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมสรรพสามิตรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ลงข่าว: 09/12/20

        นายพิพัฒน์ คำพูน สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีตำแหน่ง ดังนี้

 

        1.ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ ฝ่ายอำนวยการ

 

        1.1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด           ตำแหน่งเลขที่ 391

 

        1.2 .สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่         ตำแหน่งเลขที่ 491

 

        1.3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์      ตำแหน่งเลขที่ 578

 

        1.4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์  ตำแหน่งเลขที่ 628

 

        1.5.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม ตำแหน่งเลขที่ 644

 

        2..ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ ฝ่ายอำนวยการ

 

        2.1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ตำแหน่งเลขที่ 679

 

        2.2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล ตำแหน่งเลขที่ 755

 

        3..ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ

 

        3.1 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร ตำแหน่งเลขที่ 390

 

        - ระยะการจ้างนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

 

        - ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ตั้งแต่วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด

 

        สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร โทรศัพท์ 0 4571 2721

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก