ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดพะเยา จัดงานวันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด ประจำปี 2564 และแถลงข่าวการจัดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยาประจำปี 2564

วันที่ลงข่าว: 09/12/20

        จังหวัดพะเยาจัดงานวันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด ประจำปี 2564 และแถลงข่าวการจัดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยาประจำปี 2564 จังหวัดพะเยาจัดงานวันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด ประจำปี 2564 และแถลงข่าวการจัดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยาประจำปี 2564 

        วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2564 และแถลงข่าวการจัดงานฤดูหนาว สืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 ที่บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบสิ่งของและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา นำสิ่งของมามอบให้กับทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการออกรางวัลสลากกาชาดและกิจกรรมสาธารณะกุศลในการดำเนินภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ให้มีความเป็นอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

        สำหรับผู้บริจาคเงินเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาจะออกใบเสร็จรับเงินให้ ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดประจำปี 2564 ในวันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยาประจำปี 2564  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 - 23 มกราคม 2564 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา 

        ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาจัดกิจกรรมบันเทิงการออกร้าน แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ และภาคเอกชน รวมทั้งเพื่อเป็นการหารายได้สาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ในการดำเนินภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกิจกรรมภายในงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยาประจำปี 2564 ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการการออกร้านของส่วนราชการภาคเอกชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้นำเสนอผลงานการบริการประชาชนและการแสดงนวัตกรรมของส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน รวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP และ SME การแสดงกิจกรรมบนเวทีตลอด 10 คืน การจำหน่ายสลากกาชาดจำนวน 60,000 บาท ฉบับๆ ละ 50 บาท การออกรางวัลสลากกาชาด ในคืนวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 ซึ่งมีรางวัลใหญ่หรือรางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์เก๋ง รถจักรยานยนต์ ทีวี ตู้เย็น รถจักรยานพับได้รถจักรยาน พัดลมตั้งพื้น หม้อหุงข้าว และอื่นๆ อีกมากมาย 

        หากหน่วยงานไม่สะดวกนำสิ่งของมามอบให้ในวันนี้สามารถนำไปมอบได้ที่เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา หรือกิ่งกาชาดอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง เที่ยวชมงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 14 - 23 มกราคม 2564 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา

 

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก