ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ปกครองเด็กออทิสติกในจังหวัดสุรินทร์ เผย ทุนจากมูลนิธิคุณพุ่ม ช่วยให้พัฒนาการลูกดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วันที่ลงข่าว: 09/12/20

        นางขนิษฐา ทนคง มารดาของ ด.ช.รัฐพล ทนคง หนึ่งในเด็กออทิสติกและเด็กพิการของจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 206 คน ที่ได้รับทุนจากมูลนิธิคุณพุ่ม กล่าวว่า ก่อนได้รับทุน ได้ดูแลลูกอย่างพิเศษกว่าคนอื่น มีความยากลำบากมาก เนื่องจากรายได้น้อย หลังได้รับทุนครั้งแรกแล้วได้รับต่อเนื่อง ทำให้โอกาสของลูกดีขึ้นตามลำดับ ลูกได้โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุรินทร์ กระทั่งถูกส่งไปเรียนโรงเรียนคู่ขนานด้วย ทำให้ได้รับโอกาส มีทุนซื้อสื่อการเรียนการสอนให้ลูก มีค่าใช้จ่ายพอสำหรับการเดินทาง ซึ่งเห็นชัดเจนว่า ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ชอบระบายสี จึงอยากฝากให้กำลังใจ ผู้ที่ยังไม่ได้รับทุน ให้เขียนสมัครไปได้ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุรินทร์

        โดยนางขนิษฐา ได้ขอบคุณทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ที่ประทานทุนให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการประเภทอื่นๆ ทำให้ลูกมีโอกาสได้เรียนรู้ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นตามลำดับ

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก