ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯ แพร่พร้อมรับมือภัยหนาวห่วงใยสุขภาพประชาชน จากสภาพอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว

วันที่ลงข่าว: 09/12/20

        นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า ในระยะนี้บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาว และมีลมแรงทำให้อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ขอให้รักษาความอบอุ่นของร่างกาย ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุควรเพิ่มการดูแลสุขภาพเป็นกรณีพิเศษ

        ทั้งนี้ จังหวัดแพร่ได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ภัยหนาว ตามคำสั่งกองอำนวยการและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ที่ 010 /2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 จัดทำแผนเผชิญเหตุภัยหนาวไว้เรียบร้อยแล้ว และได้สั่งการไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้เตรียมความพร้อมรับมือภัยหนาวด้วยการดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ภายใต้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทำหน้าที่ติดตามสภาวะอากาศ คาดหมายพื้นที่เสี่ยง ที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวหรือหนาวจัด การแจ้งเตือนและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวในพื้นที่

        สำหรับหน่วยงานองค์กร หรือผู้ที่ประสงค์จะมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแพร่ สามารถประสานงานผ่านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ได้ที่ศาลากลางจังหวัดแพร่ โทร  084 533 680 

        จากข้อมูลของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ซึ่งได้สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาว ในปี 2564 มีประชาชนผู้เดือดร้อน ทั้งผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการ/ทุพพลภาพ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบความเดือดร้อน ทั้ง 8 อำเภอต้องการเครื่องกันหนาว 84,169 คน ซึ่งมีความต้องการ ทั้งผ้าห่มนวม ผ้าห่มไหมพรม เสื้อกันหนาวและเครื่องกันหนาวอื่นๆ รวม 84,169 ชิ้น

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก