ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสงขลา ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้ว 12 อำเภอ ทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

วันที่ลงข่าว: 03/12/20

            ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสงขลา ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้ว 12 อำเภอ ทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง คาดช่วงบ่ายวันนี้ (3 ธ.ค. 63) สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย

            วันที่ 3 ธ.ค. 63 เวลาประมาณ 08.30 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี คณะรองผู้ว่าราชการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ในฐานะ

เลขานุการผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และนางสาวเหมวดีเกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

            นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในห้วงที่ผ่านมา จังหวัดสงขลามีพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว จำนวน 12 อำเภอ 55 ตำบล 333 หมู่บ้าน 2 ชุมชน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 40,145 ครัวเรือน 115,333 คนซึ่งทางจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว จำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง , สิงหนคร , ควนเนียง , รัตภูมิ และหาดใหญ่ ขณะนี้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำการดูแลชีวิตเป็นสิ่งแรก ทั้งด้านความเป็นอยู่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ การมอบถุงยังชีพ การจัดหาอาหารแจกจ่ายในจุดที่จำเป็น การจัดตั้งโรงครัว การแจกจ่ายยารักษาโรค ฯลฯ และได้มีการเร่งเครื่องเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังในพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อระบายน้ำออก ซึ่งในหลายพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 

           นอกจากนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานหญ้าอาหารสัตว์ ในพื้นที่อำเภอควนเนียง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะภัยน้ำท่วมที่กระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ ทั้งโค กระบือ และแพะส่วนในวันพรุ่งนี้ (4 ธ.ค. 63) จะมีการมอบหญ้าพระราชทานในพื้นที่อำเภอสทิงพระ และสิงหนครอีกด้วย

            อย่างไรก็ตาม ในช่วงบ่ายวันนี้ (3 ธ.ค. 63) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่อำเภอรัตภูมิ เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย จำนวน150 ชุด หลังจากนั้นจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณประตูระบายน้ำบ้านหน้าควน

            ด้าน นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กล่าวว่า วันนี้ (3 ธ.ค. 63) ในพื้นที่จังหวัดสงขลายังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปอีกประมาณครึ่งวันแต่จะตกแค่เบาๆ และสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นในวันพรุ่งนี้  4 ธันวาคม 2563 ส่วนคลื่นลมยังมีกำลังแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 จึงยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง พร้อมขอให้ประชาชนติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด

            ทั้งนี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดสงขลา ได้ปรับเนื้อหารายการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ การแจ้งเตือน การให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ทางคลื่นความถี่ F.M.90.5 MHz. และF.M.102.25 MHz. จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก