ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาล

วันที่ลงข่าว: 03/12/20

            วันที่ 2 ธ.ค. 63  ที่ห้องประชุมโรงแรมเบตงเมอร์ลิน อ.เบตง จ.ยะลา นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาล เพื่อให้คนพิการ/ผู้ดูแล/ผู้ปกครองคนพิการ ทราบถึงการฟื้นฟูสุขภาพของคนพิการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ การทำกายภาพบำบัด และการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ และเพื่อส่งเสริมให้คนพิการ/ผู้ดูแล/ผู้ปกครองคนพิการ มีความรู้ในการประกอบอาชีพเกิดการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย คนพิการ/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล/คณะกรรมการชมรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการเบตงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลเบตง ให้ความรู้ “การฟื้นฟูสุขภาพของคนพิการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ การทำกายภาพบำบัด และการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ และให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำพิมเสนน้ำ

            นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเบตง จากสภาพปัญหาของคนพิการเป็นปัญหาสำคัญ และเป็นหลักประกันได้ว่าคนพิการมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขในชีวิตถึงแม้จะไม่เทียบเท่ากับคนปกติทั่วไป ดังนั้นเทสบาลเมืองเบตง ได้จัดทำโครงการเพื่อให้คนพิการในเขตเทศบาลเมืองเบตงได้รับการบริการด้านสาธารณสุข การดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอายุที่ยืนยาวและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ต่อไป

 

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก