ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันพื้นที่จังหวัดแพร่

วันที่ลงข่าว: 30/11/20

        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ ติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เตรียมจัดที่ดินทำกินชุมชน เพิ่มแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ประสานการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าเพื่อประโยชน์ของประชาชน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่จังหวัดแพร่

        วันที่ 27 พ.ย.63 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดแพร่ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ติดตามโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของจังหวัดแพร่ โดยในครั้งนี้ได้ติดตามประเด็นปัญหาการจัดที่ดินทำกินชุมชน เพื่อแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและการรุกล้ำเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม่ได้ลุกล้ำ และออกมาตรการป้องกันและเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร โดยเร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินชุมชน คาดว่าจะดำเนินการจัดที่ดินทำกินชุมชนเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวจังหวัดแพร่เร็วๆ นี้

        นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานได้รับฟังปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ทั้งน้ำกินและน้ำใช้ การสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ซึ่งนำเสนอปัญหาต่อ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งดูแลการบริหารจัดการน้ำของภาคเหนือ, การอนุญาตใช้พื้นที่ป่าเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยจะประสานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรัดในส่วนที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน และส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เปราะบาง ที่รัฐบาลให้การช่วยเหลือ

        จากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติบ้านทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง เยี่ยมกลุ่มอาชีพคนพิการสายใยน้ำใจแพร่ วัดศรีบุญเรือง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง และตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลท์แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก