ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบถุงธารน้ำใจให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอทุ่งหว้า

วันที่ลงข่าว: 30/11/20

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอทุ่งหว้า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล โรงพยาบาลทุ่งหว้า ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่บ้านราวปลา หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นางอุไร ทิพย์สงคราม อายุ 73 ปี 2.นางพัว ศรีอินทร์ อายุ 84 ปี และ 3.นายจ่วน จำนงค์บุตร อายุ 81 ปี ทั้ง 3 รายนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียง                

          พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ได้มอบถุงธารน้ำใจ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำดื่ม อาหารกึ่งสำเร็จรูป เวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยก่อนหน้านี้ได้มอบมอบถุงธารน้ำใจ จำนวน 17 ถุง แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ตามนโยบายของสภากาชาดไทย ในกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านราวปลา หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก