ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง กำหนดจัดงานนัดพบ Co-Payment and Trang Job Fair

วันที่ลงข่าว: 17/11/20

           สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง กำหนดจัดงานนัดพบ Co-Payment and Trang Job Fair ช่วยเหลือการจ้างงานให้กับผู้จบการศึกษาใหม่ ได้มีงานทำและช่วยเหลือนายจ้างสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง กำหนดจัดงานนัดพบ Co-Payment and Trang Job Fair ช่วยเหลือการจ้างงานให้กับผู้จบการศึกษาใหม่  ได้มีงานทำและช่วยเหลือนายจ้างสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง     

           นางสาววิมล  พลประสิทธิ์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง  เปิดเผยว่า  สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ได้กำหนดจัดงานนัดพบ Co-Payment and  Trang Job Fair ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 09:00 - 15:30 น. ณ ห้างสรรพสินค้า Big C สาขาตรัง  ทั้งนี้   เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้กับผู้จบการศึกษาใหม่  ได้มีงานทำและช่วยเหลือนายจ้างสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง  โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินค่าจ้าง จำนวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา กำหนดสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อคนต่อเดือน มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2564

          นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการจ้างงานแก่ประชาชนคนหางาน ผู้ว่างงาน  ผู้ต้องการเปลี่ยนงานคนพิการและผู้สูงอายุ  รวมถึงประชาชนทั่วไป  ได้มีโอกาสสมัครและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรงและได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน   สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง  จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ผู้ว่างงานที่ต้องการหางานทำ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้พิการ ผู้สูงอายุและประชาชนผู้สนใจ  เข้าร่วม ในงานนัดพบ Co-Payment and Trang Job Fair ซึ่งในงานดังกล่าว มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 30 ราย มีตำแหน่งงานว่างกว่า 30 ตำแหน่ง 500 อัตรา

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก