ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดแพร่เตรียมจัด เดิน วิ่ง ปั่น ต้านโกง

วันที่ลงข่าว: 16/11/20

        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ด้วยทางชมรมจิตพอเพียงต้านทุจริต โดยนายคณาธิป มุดเจริญ ประธานชมรมจิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมกับสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดแพร่ ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดแพร่ กำหนดจัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ต้านโกง” เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ส่งเสริมเยาวชน ประชาชนหันมาออกกำลังกายด้วยการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน เพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดแพร่ และหาทุนการศึกษา ทุนช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และบูรณะพระธาตุเจดีย์ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ 

        โดยกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ต้านโกง” จะจัดขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ปล่อยตัวเวลา 05.30 น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งกิจกรรมเดินระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 300 บาท ได้รับเสื้อ และหน้ากากอนามัย กิจกรรม วิ่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาท ได้รับเสื้อ และหน้ากากอนามัย กิจกรรม วิ่ง ระยะทาง 21.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท ได้รับเสื้อ และหน้ากากอนามัย ส่วนปั่นจักรยานระยะทาง 10 กิโลเมตรและ20 กิโลเมตร ค่าสมัคร 300 บาท ได้รับเสื้อ และหน้ากากอนามัย และประเภท VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท วิ่งได้ทุดระยะตามความสามารถ ได้รับเสื้อ หมวก และหน้ากากอนามัย

        ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ต้านโกง” ได้ตาม QR CODE หรือ  สอบถามได้ที่ นายสมชาย แสงสร้อย โทร. 086 4286795 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก