ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เหล่ากาชาดบึงกาฬ มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสใช้ป้องกันภัยหนาว

วันที่ลงข่าว: 16/11/20

         ที่ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด มอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ “เหล่ากาชาดร่วมต้านภัยหนาว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดบึงกาฬ” จำนวน 2,320 ผืน ให้กับนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬทั้ง 8 อำเภอ เพื่อใช้ป้องกันภัยหนาว

        นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ กล่าวว่า ได้กำชับนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดูแล ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาของประชาชน ต้องทำงานเชิงรุกลงไปในพื้นที่ ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนในระดับหมู่บ้าน ชุมชน ต้องดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในฐานะพ่อบ้านพ่อเมือง สร้างเครือข่ายในพื้นที่กระจายไปยังกลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ใช้สื่อในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.อาสาสมัครพัฒนาสังคม ลงพื้นที่สร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเอง โดยเฉพาะในขณะนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาว ต้องสวมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหนาๆ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หากจำเป็นต้องก่อไฟผิงแก้หนาวต้องดูแลไม่ให้เกิดอัคคีภัย 

        ทั้งนี้ ให้นายอำเภอทุกอำเภอ ไปดำเนินการแจกจ่ายผ้าห่มให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ โดยจัดลำดับได้แก่ ผู้ยากจนด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน พระสงฆ์ สามเณร และประชาชนผู้เดือดร้อน หากไม่เพียงพอให้แจ้งมาที่ผู้ว่าโดยตรง จะได้จัดหาผ้าห่มมาให้อีก และประชาชนที่เดือดร้อน เข้าไปขอความช่วยเหลือได้ที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอทุกแห่ง ย้ำ“หนาวนี้ ต้องมีผ้าห่ม” ..

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก