ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กาชาดจังหวัดพังงาออกบรรเทาทุกข์ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้าน

วันที่ลงข่าว: 16/11/20

          นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดานายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางกิตตินันท์ธนูอินทร์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาเข้าเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ป่วยติดบ้านจำนวน 2 ราย ณ บ้านเลขที่ 50/2 หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสมอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

          1 นายทินกร  ทองเชื่อม อายุ 65 ปี  ผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรงร่วม 2 ปี  ไม่สามารถเดินได้อย่างปกติ และมีโรคประจำตัว  อาทิ  เบาหวาน  ไขมันในเลือดสูง  ความดันโลหิตสูง  ปัจจุบันต้องอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านภายในห้องเช่าราคา 1,500 บาท โดยมีเพื่อนบ้านเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือดูแล ขาดการรักษาอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีการทำกายภาพอย่างถูกหลักและวิธีที่ถูกต้อง มีเพียงเจ้าหน้าที่ อนามัยและอสม.ในพื้นที่เข้ามาดูแล

          2 นายสถาวร งานสนืท  อายุ 47 ปี อาศัยอยู่ด้วยกันภายในห้องเช่าหลังเดียวกัน  ป่วยแขนอ่อนแรง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อาศัยอยู่กับภรรยา ซึ่งไม่มีอาชีพ ยังชีพด้วยเงินที่ได้จากรัฐบาล ที่มอบให้คนพิการ นอกจากนี้ยังต้องคอยดูแลเพื่อนซึ่งป่วยด้วยโรคแขนขาอ่อนแรงในข้างต้น

           เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ได้เข้าให้ความช่วยเหลือและมอบเงินจำนวนรายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท พร้อมทั้งถุงยังชีพชุดธารน้ำใจจำนวน 2 ชุด นอกจากนี้สถานีกาชาดที่14พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ โดยนางสาวเสาวนีย์ เสาวกุล หัวหน้าสถานีฯ มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 2 ลัง ชุดผ้าห่มและมุ้งไว้สำหรับดำรงชีพ

          ในส่วนของที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วทุ่ง นำโดยนายบัญชา อินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง  พร้อมด้วยกำนันในท้องที่ อสม.ในท้องที่ เขาให้คำแนะนำถึงวิธีการทำกายภาพด้วยตนเองอีกทั้งการดูแลตนเอง ด้านการรับประทานอาหารอย่างถูกหลัก  นอกจากนี้แล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงายังให้ความช่วยเหลือมอบเงินจำนวน 2,000 บาทเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก