ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ส่งมอบโรงเรือนไม้ไผ่ สร้างอาชีพให้คนพิการและผู้สูงอายุ

วันที่ลงข่าว: 10/11/20

        กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ สวทช. และมหาวิทยาลัยแม่โจ้เครือข่ายมูลนิธิสังคมสุขใจ (สามพรานโมเดล) และหน่วยงานพันธมิตร ส่งมอบโรงเรือนไม้ไผ่ สร้างอาชีพให้คนพิการและผู้สูงอายุ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

        กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ สวทช. และมหาวิทยาลัยแม่โจ้เครือข่ายมูลนิธิสังคมสุขใจ (สามพรานโมเดล) และหน่วยงานพันธมิตร ทำการส่งมอบโรงเรือนไม้ไผ่ขนาดเล็ก ราคาประหยัด และปรับปรุงแปลงผักสำหรับผู้พิการ ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักสดคุณภาพให้กับเครือข่ายสุขใจฟาร์มซึ่งเป็นเกษตรกรสูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่สนใจเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

        นอกจากนี้ทางทีมยังช่วยดำเนินการทางการตลาดโดยขยายการจำหน่ายผักสดเข้าตลาดจริงใจใน Tops supermarket ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลำปาง และเพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับชุมชน ณ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก