ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน

วันที่ลงข่าว: 10/11/20

       องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ดำเนินการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน สามารถรองรับการใช้บริการของนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

       วันที่ 9 พ.ย.63 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับจังหวัดน่าน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และเครือข่ายมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และพื้นที่เชื่อมโยง ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล คือ ต.ในเวียง ต.ม่วงติ๊ด ต.ดู่ใต้ ต.บ่อสวก และ ต.นาซาว ณ ห้องประชุม Convention Hall โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมืองน่าน จ.น่าน

        นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล กล่าวว่า จังหวัดน่าน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทรงเสน่ห์ มีเอกลักษณ์ มีศิลปวัฒนธรรมล้ำค่า รวมถึงมีธรรมชาติที่งดงาม อาหารอร่อย ผู้คนเป็นมิตร จึงครบองค์ประกอบความเป็นสุดยอดเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่คนทั่วโลกอยากมาเยือน อีกทั้ง เมื่อมีการเติมเต็มเรื่องอารยสถาปัตย์ หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะทำให้คนทุกเพศวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย ก็จะยิ่งทำให้จังหวัดน่าน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ และมีความยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล

        ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ กล่าวว่า การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเมืองเก่าน่าน ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกที่นึกถึงความสมดุล และความสมบูรณ์ของการเป็นอารยสถาปัตย์ ตอกย้ำความเป็น 1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวสุดยอดยังยืนของโลก ปี 2020 (Sustainable Destination) ซึ่งจังหวัดน่าน ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรระดับโลกในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สอดรับกับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย ความเสมอภาคเป็นธรรมและความยั่งยืน

        กิจกรรมที่จัดวันนี้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) โดยการณรงค์และขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้เห็นถึงความสำคัญของการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล เช่น ทางลาดมาตรฐาน ที่จอดรถ และห้องสุขาสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ฯลฯ ทั้งในแหล่งท่องเที่ยว และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร และรถรับส่งนักท่องเที่ยว ที่ต้องมีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถรองรับการใช้บริการของนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยเพื่อคนทั้งมวล

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก