ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดจันทบุรีประชุมคณะทำงานเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 พ.ศ.2567 และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจะลงพื้นที่สำรวจความพร้อมกลางเดือนธันวาคม นี้

วันที่ลงข่าว: 05/11/20

           วันที่  3 พ.ย.63  ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงาน เสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 พ.ศ.2567 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 พ.ศ.2568 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ชมรมกีฬาที่เกี่ยวข้อง และองค์กรภาคเอกชนร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพ จำนวน 30 คน จะลงพื้นที่สำรวจความพร้อมสนามแข่งขัน สถานที่ และที่พักนักกีฬาในจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 17 และ 18 ธันวาคม นี้ 

            ซึ่งหากจังหวัดจันทบุรีได้รับความเห็นชอบให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 พ.ศ.2567 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 พ.ศ.2568 จะส่งผลดีต่อจังหวัดจันทบุรีอย่างรอบด้านทั้งการพัฒนาทักษะกีฬา การพัฒนาสาธารณูปโภค การกระตุ้นเศรษฐกิจภาครวม การส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมรายได้ของประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งหากได้เป็นเจ้าภาพเบื้องต้นได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประมาณวันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2567 และจังหวัดที่เสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเช่นเดียวกับจังหวัดจันทบุรี คือ จังหวัดบุรีรัมย์  

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก