ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก 7 จังหวัด 4-6 พฤศจิกายนนี้

วันที่ลงข่าว: 05/11/20

         นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสำเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พร้อมด้วยสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิ พอ.สว. ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยคณะแพทย์ และอาสาสมัคร พอ.สว. ดำเนินโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ประจําปี 2564 เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพจิตที่ดี สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

        นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด แผลเป็นหดรั้งทั้งจากอุบัติเหตุทั่วไป และอุบัติเหตุไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ซึ่งความพิการดังกล่าวอาจทำให้เกิดปัญหากับผู้ป่วยในการรับประทานอาหาร อาจเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม หูน้ำหนวก รวมทั้งผู้พิการ จากอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ที่มีความพิการต่อมือ แขน ขา ใบหน้า ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน การหยิบจับ เขียนหนังสือ การดำเนินโครงการนี้จะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยจัดขึ้นให้ผู้ป่วย 63 จังหวัดกว่า 200 ราย จำนวน 5 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ใน 7 จังหวัด คือ ชัยนาท อุทัยธานี กำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย น่าน และอุตรดิตถ์ เข้าร่วมรักษา ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก