ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษาให้เด็กพิเศษและเด็กพิการ

วันที่ลงข่าว: 28/10/20

            ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษาให้เด็กพิเศษและเด็กพิการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษ รวม 111 ทุน

            ที่ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แทนพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม รวมทั้งสิ้น 111 ทุน 

            นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ว่า สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศ โดยได้ทรงประทานทุนครั้งแรกในปีการศึกษา2548 โดยทรงเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่ม ได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ สำหรับปีนี้มีผู้รับทุนในจังหวัดนครสวรรค์ จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 ถึง เขต3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และศูนย์การศึกษาพิเศษ รวม 111 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 555,000 บาท

           จากนั้นจึงเบิกตัวผู้ได้รับทุนการศึกษาเข้ารับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่มจากพานเบื้อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทั้งสิ้น 111 ทุน  ผู้แทนพระองค์ ได้อ่านพระดำรัส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จากนั้นตัวแทนผู้รับบทุนอ่านสำนึกในพระกรุณาธิคุณจากทุนการศึกษาซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวและจะอดทนมุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลานเพื่อให้มีศักยภาพสามารถช่วยเหลือตนเองได้อยู่ร่วมในสังคมอย่างเป็นสุข 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก