ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 51

วันที่ลงข่าว: 28/10/20

              นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในกิจกรรมต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 (พ.ศ.2571) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วย พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ดร. ปัญญา หาญลำยวง อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 (พ.ศ.2571) "สมุทรปราการเกมส์" และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (พ.ศ. 2571) "เมืองปากน้ำเกมส์" ที่อุทยานการเรียนรู้และหอชมจังหวัดสมุทรปราการ

            คณะกรรมการฯ ได้เดินทางสำรวจความพร้อมภายในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเริ่มจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมินอกจากนี้ยังเดินทางไปสำรวจ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ, สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

            ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการได้กำหนดชื่อเกมส์และสัญญลักษณ์การแข่งขัน ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพไว้ ได้แก่ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 (พ.ศ. 2571) "สมุทรปราการเกมส์" สัญลักษณ์การแข่งขันเป็นปลาสลิด และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (พ.ศ. 2571) "เมืองปากน้ำเกมส์" สัญลักษณ์การแข่งขันเป็นนกนางนวล และในครั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการจะเป็นเจ้าภาพจังหวัดแรกของประเทศไทยที่จะปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวคิดที่จะนำขยะที่ผ่านการคัดแยกมารีไซเคิล เพื่อจัดทำเป็นเหรียญรางวัล สายคล้องเหรียญ เสื้อและของที่ระลึกอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก