ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สุรินทร์ จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย มีตำแหน่งงานว่างรองรับผู้ว่างงานจำนวนมาก

วันที่ลงข่าว: 12/03/13

จังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย มีตำแหน่งงานว่างทั้งในและต่างจังหวัดจำนวนมาก รองรับผู้ว่างงาน
นางศรัณยา ดีพูน รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 6 ในวันที่ 15 มีนาคม 2556 ณ บริเวณด้านหน้าห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุรินทร์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้คนหางานได้มีงานทำ ภายในงานมีกิจกรรม การรับสมัครงานมีตำแน่งงานว่างภาครัฐและบริษัทเอกชน ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดจำนวนมาก โดยมีสถานประกอบการมารับสมัครเองโดยตรง มีตำแหน่งงานว่างสำหรับผู้พิการ รวมทั้งกิจกรรมการทดสอบความถนัดทางอาชีพ และลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศด้วย
นางศรัณยา ดีพูน กล่าวด้วยว่า ในเดือนนี้ สถานประกอบการหลายแห่งในจังหวัดสุรินทร์ มีความต้องการพนักงาน วุฒิตั้งแต่ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. – ปริญญาตรี และไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเข้าทำงานเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจไปร่วมงานและเตรียมหลักฐานไปสมัครงานได้หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 044-516017-8 ต่อ 12
 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก