ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมให้บริการทำหนังสือเดินทาง ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้า สหไทยการ์เด้นพลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

วันที่ลงข่าว: 14/10/20

         นางสาวมาริสา อินทรมงคล หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. ทุกวันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวก แก่ผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทาง โดยเป็นหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ ที่ปลอดภัยและยากต่อการปลอมแปลง พร้อมกับคำนึงถึงการใช้งาน กรณีผู้พิการทางสายตา ด้วยอักษรเบรลล์  

        นอกจากนี้ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี ปรับรูปแบบการทำงาน ให้ผู้รับบริการไม่เสียเวลามากเกินไป โดยใช้เวลาทำหนังสือเดินทางเพียงคนละประมาณ 12 นาที จากเดิมที่ใช้เวลาถึง 20 นาที ให้บริการได้สูงสุดเฉลี่ยวันละกว่า 200 คน 

        ทั้งนี้ สามารถติดต่อรับบริการได้ ที่ชั้น 3 ฝั่งลานจอดรถในอาคาร ศูนย์การค้าสหไทยการ์เด้นพลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก