ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.ตราด ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เปิดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำนักงาน และหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 14/10/20

            วันที่ 10 ต.ค. 63 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เปิดเผยว่า มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ได้เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร คือ คอมพิวเตอร์สำนักงานและคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักสูตรละ 6 เดือน รวมเป็น 1 ปี แก่คนพิการโดยคนพิการ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ และไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม

            สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 หลักสูตร คือ คอมพิวเตอร์สำนักงานและคอมพิวเตอร์กราฟิก มีกำหนดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ 78/17 หมู่ 1 ซอยสถานสงเคราะห์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 สอบถาม โทร. 02-582-2897-8 ทั้งนี้ ทางมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมให้ทราบภายหลัง

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก