ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คปภ.เปิดโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการประจำปี 2563 เปิดโอกาสเชื่อมโยงถึงด้านประกันภัยให้กับผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 05/10/20

          โครงการนี้ จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมมหาไถ่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีประสบการณ์ด้านคนพิการมากว่า 30 ปี ทั้งด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ การฝึกอาชีพ การจัดหางาน แก่ผู้พิการทั่วประเทศไทย ตั้งอยู่ที่พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี งานวันนี้มีรองผู้ว่าฯ ชลบุรี ผู้บริหาร บ.ประกันชีวิต บ.ประกันวินาศภัย ผู้บริหารสำนักงาน คปภ. จนท.และนักเรียน ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการ จึงมีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคม อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม ขจัดการเลือกปฏิบัติ เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้พิการ สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการอย่างยั่งยืน

          ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการตอบโจทย์ นโยบายของรัฐบาลที่จะทำให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิประกันภัย คนพิการก็เหมือนกับประชาชนทั่วๆ ไป ชีวิตมีความเสี่ยง แต่ที่ผ่านมาการเข้าถึงประกันภัยของคนพิการยังมีข้อจำกัด ทั้งๆ ที่ไม่มีกฎหมายกำหนดห้ามไว้

         อีกทั้งทำยังไงให้คนพิการสามารถมีอาชีพจากประกันภัย เช่น เป็นตัวแทนประกันภัย ทุกวันนี้แม้คนพิการจะมีสายด่วน 1479 ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน แต่ยกเว้นเรื่องของประกันภัย คปภ. ก็จะเชื่อมโยงกับศูนย์สายด่วน คปภ.1186 เพื่อให้กับคนพิการได้รับข้อมูลด้านประกันภัยด้วย.

-สำนักข่าวไทย

ที่มาของข่าว https://tna.mcot.net/business-551052
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก