ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อธิบดีท้องถิ่น" เผยวันจ่าย เบี้ยคนชรา-ผู้พิการ เดือนนี้ ขอประชาชนสบายใจได้

วันที่ลงข่าว: 02/10/20

          วันที่ 1 ต.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความผู้พิการเดือนต.ค.ว่า ขอให้ความมั่นใจว่าการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความผู้พิการจะเป็นไปตามกำหนด โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณได้พูดคุย​หารือ​เรื่องนี้อย่างใกล้ชิด แม้จะมีการใช้งบประมาณปี 2563 ไปพลางก่อน แต่สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณ 24 เปอร์เซ็นต์​ ซึ่งสามารถใช้ได้แน่ในช่วง 3 เดือนแรก และครอบคลุม

         โดยขณะนี้สำนักงบประมาณ​ได้โอนงบประมาณมาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามปกติ หลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมฯ ร่วมกับกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบ​ข้อมูล​และดำเนินการ​ตามกำหนด​ โดยประชาชน​จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ ในวันที่ 10 ต.ค. และเดือนต่อไปก็จะได้รับตามกำหนด ขอให้ประชาชนสบายใจได้

ที่มาของข่าว https://www.khaosod.co.th/politics/news_5023640
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก