ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเวทีส่งเสริมการแสดงความสามารถของผู้บกพร่องทางสติปัญญารอบภาคเหนือ ประจำปี 2563

วันที่ลงข่าว: 05/10/20

        สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จัดโครงการส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ประจำปี 2563 ที่จังหวัดเชียงใหม่ หวังสังคมและครอบครัวเปิดโอกาสในการเรียนรู้ตามความถนัดของผู้บกพร่องทางสติปัญญา

        ที่โรงแรม ICON PARK CHIANG MAI อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ประจำปี 2563 รอบภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2563 โดยมีนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าประกวดและผู้ดูแลผู้พิการกว่า 60 คน  เข้าร่วม

        นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อคัดเลือกผู้บกพร่องทางสติปัญญาที่มีความสามารถในการแสดง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัวระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดที่ห่างไกล และเป็นเวทีให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาได้แสดงความสามารถพิเศษของตนเองในที่สาธารณะได้อย่างภาคภูมิใจ ให้ประชาชนได้รับรู้ว่าผู้ที่มีอาการกลุ่มดังกล่าว สามารถพัฒนาตนเองตามความถนัดของแต่ละบุคคล เพียงแต่สังคมและครอบครัวต้องโอกาสและเวลาในการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะต่างๆ พร้อมกับการให้กำลังใจ 

        สำหรับกิจกรรมภายในงานมีผู้ประกวดในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมแสดงความสามารถด้านการแสดง ด้านดนตรีนาฏศิลป์ และการร้องเพลง ซึ่งในวันที่ 4 ตุลาคม 2563 จะมีคัดเลือกให้เหลือตัวแทนเพียง 15 คน เพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2563 ที่จะถึงนี้ โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ และสามารถเลี้ยงดูตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก