ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดเวทีส่งเสริมความสามารถบกพร่องทางสติปัญญา

วันที่ลงข่าว: 05/10/20

        สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมจัดโครงการส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ประจำปี 2563 ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

        นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมจัดโครงการส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ประจำปี 2563 ภายใต้กิจกรรมคัดเลือกผู้มีความสามารถในการแสดงความสามารถพิเศษภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม ICON PARK CHIANG MAI อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีเด็กให้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาได้แสดงความสามารถและศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนว่าผู้ที่มีอาการกลุ่มดังกล่าวสามารถมีการพัฒนาได้ เพียงแต่ต้องให้โอกาสและเวลาในการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะต่างๆ ตามความถนัดของแต่ละคน พร้อมกับการได้รับกำลังใจจากคนในครอบครัวและสังคม ซึ่งจะทำให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัว สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ และสามารถเลี้ยงดูตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม

        ด้านนายณกรณ์ วงศ์ประสิทธิ์ ประธานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของภาคเหนือจะมีการส่งการแสดงเต้นประกอบเพลง การร้องประกอบเพลงและร้องเข้าจังหวะ และการเล่นดนตรีไทย เป็นต้น โดยมีผู้ประกวดจากจังหวัดภาคเหนือกว่า 30 ชมรมเข้าร่วม 

        ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจกับผู้เข้าแข่งขัน ณ โรงแรม ICON PARK CHIANG MAI อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.00 -16.00 น. ซึ่งจะมีคัดเลือกให้เหลือตัวแทนเพียง 15 คน เป็นตัวแทนภาคเหนือเพื่อแข่งขันในระดับประเทศต่อไป 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก