ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 68 ทุน

วันที่ลงข่าว: 08/03/13

 

จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2555 ให้กับนักรียนประเภททุนรายปี ทุนต่อเนื่อง ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา และทุนนักเรียนพิการ จำนวน 68 ทุน เป็นเงิน 184,000.-บาท เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (7 มีนาคม 2556) ที่ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นายอุดม สมรส รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 68 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 184,000.-บาท

นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 กล่าวว่า ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ท่านตระหนักตลอดเวลาในช่วงที่รับราชการอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าเป็นท้องถิ่นทุรกันดาร คุณภาพชีวิตของประชากรยังไม่ดีเท่าที่ควร และมีความประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น จึงได้จัดตั้งมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ขึ้นโดยรับบริจาคจากภาครัฐและเอกชน เพื่อสมทบกองทุนมูลนิธิฯ และปีนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ได้บริจาคสมทบกองทุนมูลนิธิฯ จำนวน 30,000.-บาท ในแต่ละปีมูลนิธิฯ จะนำดอกผลบางส่วนมาจัดเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์โดยจะทำการมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา สำหรับปีการศึกษา 255 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 68 ทุน แบ่งเป็น 1. ทุนการศึกษาประเภทรายปี จำนวน 15 ทุน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 2,000.-บาท, มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 20 ทุน ๆ 2,000.-บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 2,000.-บาท 2. ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 2,000.-บาท, มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 3,000.-บาท, ระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 8,000.-บาท 3. ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา จำนวน 4 ทุน แบ่งเป็นพระปริยัติธรรม (แผนกธรรมาบาลี) จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 2,000.-บาท, พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญระดับมัธยมต้น) จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 2,000.-บาท, พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญระดับมัธยมปลาย) จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 2,000.-บาท, ระดับมหาวิทยาลัยสงฆ์ จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 3,000.-บาท 4. ทุนนักเรียนพิการ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 2,000.-บาท

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก