ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯ ตรัง นำส่วนราชการออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดตรัง ประจำปี 2563

วันที่ลงข่าว: 25/09/20

         วันที่ 23 ก.ย.63 ที่โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตรัง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการ ออกพื้นที่ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดตรัง ประจำปี 2563

        นอกจากนี้ ได้จัดพิธีมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตรัง จำนวน 5 ทุน มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง จำนวน 1 ชุด มอบถุงยังชีพแก่เด็กพิการ จำนวน 4 ราย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 96 ชุด

        จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังและคณะ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมหน่วยบริการตามโครงการฯ และเยี่ยมชมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พบปะราษฎรที่มาขอรับบริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาและแบ่งเบาภาระของประชาชนในการไปติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ อันเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดเวลา

        ต่อจากนั้น ในภาคบ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังและคณะ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 4 ราย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก