ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รพ.สิรินธรแจกแขนขาเทียม เปิดชีวิตใหม่ของผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 21/09/20

          “ในอดีตที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น ถูกล้อมรอบด้วยชุมชนผู้พิการขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นคือ นิคมโรคเรื้อนโนนสมบูรณ์ ซึ่งชาวบ้านในนิคมคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อจนเกิดความพิการถาวรตลอดชีวิต และพบความพิการของมือได้มากถึง 1 ใน 4 ของผู้ป่วย”

           นายวิชิตร์ แสงทองล้วน ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาดูงานการสร้างมือ แขนและขาเทียมให้ผู้พิการ ที่โรงพยาบาลสิรินธร โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรนธร,นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด พญ.ปริยสุทธิ์ อินทสุวรรณ แพทย์ผู้ชำนาญการ พร้อมบุคคลากรทางการแพทย์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 ก.ย.2563 ที่ผ่านมา

          “ในอดีตที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น ถูกล้อมรอบด้วยชุมชนผู้พิการขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นคือ นิคมโรคเรื้อนโนนสมบูรณ์ ซึ่งชาวบ้านในนิคมคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อจนเกิดความพิการถาวรตลอดชีวิต และพบความพิการของมือได้มากถึง 1 ใน 4 ของผู้ป่วย”

           ความจำกัดในการเข้าถึงแขนขาหรือมือเทียม(กายอุปกรณ์) ทำให้เกิดความยากลำบากในการใช้ชีวิตอย่างมากมีราคาแพง และการผลิตในประเทศยังไม่ตอบโจทก์ จากปัญหาดังกล่าว จึงเป็นที่มาของกลุ่มก่อการดี Thai Reach รพ.สิริธร ขอนแก่น โดยเริ่ม คิดค้น ออกแบบ สร้างมือเทียมบริจาคให้กับผู้พิการมือ แขน และขา จากโรคเรื้อนและอุบัติเหตุสามารถนำมาหยิบจับแทนมือจริงในชีวิตประจำวันได้ และขยายผลไปยังผู้พิการมือทั่วประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านการบริการ การฝึกอบรม และการกระจายความรู้ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things การเข้าถึงมือเทียมที่ใช้การได้จริงในราคาที่ถูกลง สามารถผลิตได้เองทั้งใน และนอกโรงพยาบาล โดยไม่จำกัดสิทธิ์การรักษา และบริจาคให้ฟรีไม่มีเงื่อนไข คือบริการภาครัฐรูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้คนไทย มีชีวิตใหม่

           การให้บริการของ Thai Reach ได้เปลี่ยนแปลงแนวคิดการสร้างการอุปกรณ์มือเทียม และเปลี่ยนวิธีผลิตด้วยการนำนวัตกรรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการกายอุปกรณ์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติแห่งแรกของประเทศไทย รวมทั้งเปลี่ยนวัสดุเป็นเส้นใยพลาสติกที่มีราคาถูก เปลี่ยนรูปแบบของมือเทียม มาใช้มือเทียมจากการออกแบบของนักออกแบบสากลที่อนุญาตให้ทำซ้ำได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์ ทำให้ราคาถูกลงมากจากราคาเริ่มต้น 70,000 บาท เหลือเพียง 1,000 บาท

           ผลิตได้ง่ายนอกสถานบริการสุขภาพ รวมทั้งผู้ใช้งานผลิตได้เองด้วย เมื่อฝึกสอนให้ผู้ที่มีเครื่องพิมพ์ 3 มิติในงานอื่นอยู่แล้วก็สามารถเป็นสถานีพิมพ์กระจายตัวทั่วประเทศ และสร้างการเข้าถึงกายอุปกรณ์มือเทียมได้ง่ายขึ้น อีกทั้งรูปแบบของมือเทียมยังใช้กลไกหุ่นกระบอกที่มีเชือกและหนังยางเป็นกลไกหลัก จึงสามารถซ่อมแซมได้ง่าย หรือผลิตได้ใหม่หากชำรุด หรือเมื่อผู้ใช้งานอ้วนขึ้นหรือผอมลง เมื่อผนวกกับการใช้เทคโนโลยีสื่อสารด้วย VDO Calling จึงเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการทั่วประเทศ และต่างประเทศเข้าถึงกายอุปกรณ์ได้มากขึ้น ด้วยแนวคิดนี้เองจึงทำให้ Thai Reach ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นสามารถให้บริการและสร้างกายอุปกรณ์ให้กับผู้รับบริการทั่วทุกภาคในประเทศไทยได้โดยไม่มีรอยต่อด้านสิทธิการประกันสุขภาพ เขตบริการสุขภาพ เชื้อชาติ ศาสนา หรือแม้แต่วัฒนธรรมที่แตกต่าง

           ท่านที่มีจิตศรัทธา ติดต่อบริจาคเงินสนับสนุนโครงการนี้ได้ที่ กองทุนพัฒนามือเทียมสามมิติ เพื่อฟื้นฟูผู้พิการ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น บัญชี เลขที่ 405-0-81815-9 ธนาคารกรุงไทย หรือติดต่อ ฝ่ายการเงิน ของโรงพยาบาลสิรินธร หมายเลข 043-267041-2 ต่อ 1004

 

ที่มาของข่าว https://www.banmuang.co.th/news/gallery/205907
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก