ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดตรัง กำหนดออกหน่วยบริการ ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง อำเภอสิเกา

วันที่ลงข่าว: 21/09/20

            นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรังกำหนดออกหน่วยบริการ ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกาจังหวัดตรัง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำหนดเดินทางลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน พร้อมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ มีการมอบทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตรัง ให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 5 ทุน มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียน มอบถุงยังชีพแก่เด็กพิการ นอกจากนี้ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จะได้มอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วย

            ทั้งนี้ "หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ประสงค์จะนำบริการของภาครัฐและเอกชน ออกไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่ห่างไกล เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ในทุก ๆ ด้าน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก